CÂU CHUYỆN CỦA VẠN QUỐC DƯỢC VƯƠNG

“Dĩ dược vật dưỡng sinh, dĩ thuật số diễn mệnh, sử nội tật bất sinh, ngoại hoạn bất nhập” – Trang Tử

Lấy thuốc để dưỡng sinh, dùng thuật số để tăng tuổi thọ, khiến cho bệnh tật không sinh ra, hoạn nạn bên ngoài không thể xâm nhập.

  • Cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi khác, con người không dừng ở đủ ăn đủ mặc mà quan tâm nhiều hơn đến cái gọi là chất lượng sống. Sống thoải mái về tinh thần và đầy đủ về vật chất. Ngày càng có nhiều người đi tìm sự “trường sinh”, “bất lão”, “cải mệnh nghịch thiên” nhưng vũ trụ có quy luật của riêng nó. Chỉ có thuận theo tự nhiên mới đạt được cảnh giới thân tâm an lạc.

Xem thêm

Thiên địa chi hương

tư vấn sức khỏe

Xem thêm