Từ khóa: đinh hương

Vị thuốc Đinh hương

Vị thuốc Đinh hương – syzygium aromaticum vốn là một vị thuốc khá quen thuộc [...]