Bệnh Tai – Mũi – Họng

“Đột quị thanh quản” – Đột ngột mất tiếng

Đã có nhiều người sáng ngủ dậy bỗng phát hiện mình không thể nói được. [...]