Bệnh thường gặp khác

Nuốt vướng là dấu hiệu bệnh gì

Nuốt vướng là cảm giác mà bệnh nhân cảm thấy có vật gì trong cổ [...]