Hạt giống tâm hồn

Vì có một người cha đã hứa

Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm [...]