Bệnh Whitmore – Melioidosis

Bệnh Melioidosis (bệnh Whitmore) – căn bệnh gây ra do “vi khuẩn ăn thịt người”

Bệnh melioidosis, còn được gọi là bệnh Whitmore, là một bệnh truyền nhiễm có thể [...]

Bệnh Melioidosis (Whitmore) và những điều cần biết

Gần đây, nhiều thông tin liên quan đến bệnh Whitmore (nhiều người thường gọi là [...]