Chưa được phân loại

Bộ Y tế Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A H5N6 ở người

Vi rút cúm A (H5N6) là một chủng vi rút cúm gia cầm có độc [...]