Từ khóa: vị thuốc chi tử

Chi tử là gì? Chi tử có tác dụng gì?

Chi tử – Sơn chi tử vừa được ứng dụng trong nhuộm màu thực phẩm [...]