Từ khóa: hangnails

Xước măng rô (HANGNAILS) là gì? Nguyên nhân và cách xử lý

Mùa đông chúng ta hay bị 1 tình trạng gọi là xước măng rô (tên [...]